My Kid

MY KID
Barnehagen vil fra 1.august 2019 startet å bruke MY KID som et kommunikasjons verktøy mellom barnehagen og foreldre. 
Den kan lastes ned på alle smart-telefoner eller gå inn på www.mykid.no

Hvordan komme igang?
Det er viktig at dere foresatte logger dere på med så raskt som mulig nå 1 august. Da bruker dere mobilnummeret deres og ber om passord. Dette vil da komme på en sms. Dere vil da kunne gå inn og lage nytt passord når dere har logget dere på.

Når dere er kommet inn i appen er det viktig at dere får lagt inn all informasjon om barnet og kontakt informasjon til dere foresatte.

Det er også viktig at dere foresatte går inn på tillatelser og huker av for godkjenning.

Melding og mail:
I my kid app vil dere kunne sende sms og mail til barnehagen/ avdelingen som barnet går på.

Oversikt over hverdagen:
Her vil dere kunne se når barnet har sovet, om det trenger bleier eller skiftetøy. Og en liten oppsummering av dagen som har vært.

Fri/sykdom:
Når barnet skal ha fri eller er syk går dere inn i kalenderen og huker av for grunnen til fraværet.

Kalenderen:
Det er her i kalenderen dere vil fra høsten 2019 før opp planlagt ferie ( jule, påske og sommerferien).
I kalenderen vil også aktiviteter ligge slik at dere har oversikt over hva som skjer. 

Har dere spørsmål ang My Kid så spør oss, så skal vi hjelpe dere.
Dette er også helt nytt for oss ansatte som også må lære oss dette, så ha litt tålmodighet med oss nå i starten =)

Hilsen
Alle oss voksne i 100-meterskogen barnehage