HMS – Helse, miljø og sikkerhet

Sikkerhet

Vi har et stort fokus på sikkerhet og HMS. Vi har en «null visjon» på ulykker, men små fall og kutt kan likevel forekomme når barn leker. Vi vil at barna skal utfolde seg og teste ut grenser, og vi må derfor lage gode risikovurderinger rundt aktivitetene vi tilbyr barna. Nye risikovurderinger blir laget når vi ser det er nødvendig. Fra august vil vi bruke PBL mentor, som er et digitalt verktøy utviklet av Private Barnehagers landsforbund (PBL). Her vil vi ha alle våre sjekklister for rengjøring, ute- og inneområder, risikovurderinger og det vil også registreres avvik hvis vi skulle ha det. Personalgruppen har fått opplæring i å bruke dette programmet.

Brannvern

Vi har stort fokus på brannvern i barnehagen.
Barnehagen har utarbeidet rutiner og sjekklister for brannvern. På høsten har vi brannvernuke, hvor vi bruker ulike arbeidsverktøy for å formidle ulike fakta om brann til barna. Vi bruker konkreter som «Eldar og Vanja» og «Brannbamsen Bjørnis» som arbeidsverktøy.
Vi har både planlagte og spontane brannøvelser i løpet av året.
Alle barn må ha innesko i barnehagen, dette for å hindre kalde og våte føtter ved brann. Blir det brann må vi gå til naboer for ly.
Vi har sjekklister for alt av brannutstyr og det elektrisk blir sjekket av elektrikere.

Førstehjelp

Vi har fokus på førstehjelp både hos ansatte og barn. Vi mener det er viktig å lære barn hva man skal gjøre i ulike situasjoner man kommer borti. Vi har konkreter som «Henry» for å lære barna om dette.
Barnehagen har utarbeidet en egen førstehjelpsperm og beredskapsperm som står tilgjengelig hvis noe skulle skje.

Smittevern

I barnehagen har vi gode rutiner for hygiene og renhold for å forhindre spredning og smitte av sykdommer.
Vi har fokus på håndvask med barna slik at de skal lære seg gode rutiner for håndhygiene.
Vi har både såpe og hånddesinfeksjon lett tilgjengelig på bad og kjøkken. I tillegg har vi hånddesinfeksjon i garderoben.
Barnehagen vaskes daglig, i tillegg til en hovedvask i året.
Leker vaskes jevling, og vi sirkulerer lekene minst en gang i uken slik at bakterier ikke skal få utvikle seg.
I perioder med mye sykdom eller ved epedemier har vi egne rutiner for desinfeksjon av håndtak og overflater.

Miljøarbeid

100-meterskogen barnehage skal være et godt sted å være, både for små og store. Vi er opptatte av at alle skal føle seg sett og anerkjent, og at alle skal få medvirke i sin egen hverdag. Vi skal være snille og gode mot hverandre.

Barna
Vi har foreldresamtaler 1-2 ganger i året, hvor vi snakker om barnets utvikling og trivsel. Her kan foreldrene komme med tilbakemeldinger og innspill hvis de har det. Hvis noen ønsker eller har behov har vi også samtaler utover dette.
Vi gjennomfører barnesamtaler med de eldste barna for å kartlegge barnas trivsel og for å opprettholde et godt miljø i barnegruppene.
Vi er opptatt av tilstedeværende voksne ved levering og henting som kan gi god informasjon om dagen til barna, og kan ta imot beskjeder hvis det skulle være noe.
Brukerundersøkelse skal vi ha minst annethvert år, slik at foreldrene får mulighet til å påvirke barnehagehverdagen til barna.
Vi bruker også verktøy som COS ( circle of securiety) og Psykologisk førstehjelp med grønne og røde tanker.


Personalet
Vi har ukentlige avdelingsmøter hvor alle får delta, medvirke og påvirke innholdet i sin egen hverdag. I løpet av året har vi også personalmøter og planleggingsdager hvor hele personalgruppen jobber sammen med fag og tilrettelegging eller deltar på seminarer.

Styrer utfører årlige medarbeidersamtaler med alle de ansatte.

Vi vil sette spor