HMS – Helse, miljø og sikkerhet

Brannvern

Vi har stort fokus på brannvern i barnehagen.
Barnehagen har utarbeidet rutiner og sjekklister for brannvern. På høsten har alle gruppene en brannuke, hvor VI bruker ulike arbeidsverktøy for å formidle ulike ting om brann til barna. Vi bruker Eldar, Vanja og ulike konkrete som arbeidsverktøy.
Vi har både planlagte og spontane brannøvelser i løpet av året.
Alle barn må ha innesko i barnehagen, dette for å hindre kalde og våte føtter ved brann. Blir det brann må vi gå til naboer for ly.
Vi har vernerunder som sjekker alt av brannutstyr og vi har sjekk av alt elektrisk av elektrikere.

Førstehjelp

Vi har fokus på førstehjelp både hos ansatte og barn. Vi mener det er viktig å lære barn hva man skal gjøre i ulike situasjoner man kommer borti.
Barnehagen har utarbeidet en egen førstehjelpsperm og beredskapsperm som står tilgjengelig hvis noe skulle skje. Handlingsplan for førstehjelp

Smittevern

I barnehagen har vi gode rutiner for hygiene og renhold for å forhindre spredning og smitte av sykdommer.
Vi har fokus på håndvask med barna slik at de skal lære seg gode rutiner for håndhygiene.
Vi har både såpe og hånddesinfeksjon lett tilgjengelig på bad og kjøkken. I tillegg har vi hånddesinfeksjon i garderoben.
Barnehagen vaskes daglig, i tillegg til en hovedvask i året.
Leker vaskes jevling, og vi sirkulerer lekene minst en gang i uken slik at bakterier ikke skal få utvikle seg.
I perioder med mye sykdom eller ved epedemier har vi egne rutiner for desinfeksjon av håndtak og overflater.

Miljøarbeid

100-meterskogen barnehage skal være et godt sted å være, både for små og store. Vi er opptatte av at alle skal føle seg sett og anerkjent, og at alle skal få medvirke i sin egen hverdag

Barna:
Vi har foreldresamtaler 1-2 ganger i året, slik at alle føler seg hørt og sett. Vi har også samtaler utover dette hvis vi eller foreldrene ønsker det.
Vi er opptatt av tilstedeværende voksne ved levering og henting som kan gi god informasjon om dagen til barna, og kan ta imot beskjeder hvis det skulle være noe.
Brukerundersøkelser slik at foreldrene får mulighet til å påvirke barnehagehverdagen til barna.
Vi gjennomfører barnesamtaler med de største barna for å kartlegge barnas trivsel og for å opprettholde et godt miljø i barnegruppene.
Vi bruker også verktøy som COS ( circle of securiety) og Psykologisk førstehjelpe med grønne og røde tanker.


Personalet:
Vi har ukentlige personalmøter hvor alle får delta, medvirke og påvirke innholdet i sin egen hverdag.Styrer utfører årlige medarbeidersamtaler med alle de ansatte.

VI vil sette spor