Avdelingene

Tussi & Ole Brumm

Dette er avdelinger for barn mellom 0 og 3 år. Det vil i høst være 22 barn på disse to avdelingene.
Tussi 10 barn og Ole Brumm 12 barn.

Tussi og Ole Brumm har felles frokost inne på Tussi-siden fra klokken 07.00 – 8.30. Barna får servert frokost hver dag. Mandager og onsdager er det frokostblanding med melk på frokostmenyen, men de andre dagene blir det servert brød og pålegg.

Det pedagogiske opplegget har samme tema for alle barna, men metodene og veien for å nå målet vil være tilrettelagt alder. .

Hverdagen til barna på Tussi og Ole Brumm vil være preget av lek, språk, uteliv, trygghet, utfordringer, glede, omsorg og nærhet.

Tigergutt

Dette er en storbarnsavdeling med 33 barn, i alderen 3- 6 år. På Tigergutt deler vi barna inn i aldersgrupper; Heffalomper (2016), PetterSprettene (2015), Førskolebarna (2014). Heffalomper og Petter Sprettene har turdag på tirsdager og Førskolebarna har egen turdag på mandager hvor de som regel går til vår flotte gapahuk i skogen. For nærmere informasjon om tur henvises det til barnehagens årsplan. Førskolebarna har egen førskoledager.

I vinterhalvåret bruker barna ski så ofte forholdene tillater det, i gjennom skiturer, skilek på fotballbanen og frilek og moro på uteområdet. Dette med ski er noe vi er svært stolte av i vår barnehage, det er gøy å se hvilke fantastiske skiferdigheter barna får. I år som i fjor ønsker vi å få til å arrangere tur til skiskole i regi av Skiforeningen.

Under hver avdeling vil dere finne mer informasjon og planer om hva som skjer i barnehagehverdagen.

VI vil sette spor