Hest

Her i 100-meterskogen barnehage har vi tre små ponnier som heter Gabby, Kusken og Dipsy. De er sammen med barna flere ganger i uken.

I 100-meterskogen barnehage ønsker vi at barna skal bli trygge på hvordan man tilnærmer seg dyr og hvordan man oppfører seg sammen med hestene. De skal få være med på å stelle, klappe, og kose med dem. De som ønsker skal få tilbud om å være med å leie, sitte i vogn eller å ri.

Barna lærer om dyrestell, ansvar, hvordan håndtere og tilnærme oss dyr, stemmebruk og hvilke bevegelser vi opptrer med når vi er sammen med hestene. Hestene er helt avhengig at vi opptrer på en korrekt måte for at de skal forstå oss. Hestene må behandles med respekt. Gjennom gode opplevelser med hestene mener vi at barna får erfaringer med empati og omsorg, som barna også vil ha nytte av når de er sammen med andre barn.

Barna lærer å ta hensyn, og å oppføre seg på en fornuftig og rolig måte. Disse ponniene veier 150 kg, så for at vi skal kunne klare å bestemme hvor de skal gå og ha kontroll på dem, må vi lære å være tydelige og å ta lederskap.

Å sitte på hestene er fint for balansetrening og koordinasjon. I første omgang er målet å sitte oppreist på hesteryggen, men etter hvert kan man legge til elementer som at man skal slippe hendene, ta på ulike kroppsdeler og å sitte bak frem (gal vei) mens hesten går. Vi trener på mange ulike balanseøvelser. Dette tilpasses barnas ferdigheter og alder.

Det å tørre å være sammen med en hest, kunne klappe, stelle og å sitte på hesteryggen, kan for mange gi mestringsfølelse. Dette ønsker vi at alle barna hos oss skal få mulighet til å oppleve. Det er viktig at vi voksne som er sammen med barna er trygge på det vi gjør, og at vi kan noe om hestehold. Hos oss har en av de ansatte blant annet utdanning som ride-instruktør, og har drevet rideskole i flere år.

Vi vil sette spor