Hest

Her i 100-meterskogen barnehage har vi to små ponnier som er sammen med barna minst to ganger i uka.

I 100-meterskogen barnehage skal barna skal bli trygge på hvordan man tilnærmer seg dyr, og hvordan man oppfører seg sammen med hestene. De skal få være med på å stelle, klappe, og kose med dem. De skal få tilbud om å være med å sitte i vogn og eller å ri.

Barna skal lære å håndtere dyr, ta ansvar,lære om dyrestell, hvordan vi tilnærmer oss et dyr, hvilken stemme vi bruker, og hvilke bevegelser vi opptrer med når vi er sammen med hestene. Hestene er helt avhengig at vi opptrer på en korrekt måte for at de skal forstå oss. Hestene må behandles med respekt. Gjennom å få en god opplevelse med hestene mener vi at dette er kunnskap om empati og omsorg som barna også vil kunne ha nytte av når de er sammen med andre barn.

Barna lærer å ta hensyn, og å oppføre seg på en fornuftig og rolig måte. Disse ponniene veier 150 kg. For at vi skal kunne klare å flytte på dem, bestemme hvor de skal gå og ha kontroll på dem, må vi lære å være tydelige og å ta lederskap.

Å sitte på hestene vil også være fint for balansetrening og koordinasjon for flere barn. I første omgang er det for mange nok å bare klare å sitte oppreist på hesteryggen. Men etter hvert er det et mål at flere skal kunne klare å slippe hendene, ta seg på ulike kroppsdeler og å sette seg bak frem (gal vei) mens hesten går. Vi trener på mange ulike balanseøvelser.

Det å tørre å være sammen med en hest, kunne klappe, stelle og å tørre å sitte på den kan for mange være en stor mestringsfølelse. Dette ønsker vi at barna skal få. Men det er viktig at de voksne som er sammen med barna er trygge på det de gjør, og at de kan noe om hestehold. I vår barnehage er det flere erfarne hestefolk, en av de ansatte har blant annet utdanning som ride-instruktør, og har drevet rideskole i flere år. Det å se at barn får en mestringsfølelse er stort.

VI vil sette spor