Barnas lekemiljø

De siste årene har alle barnehagene i tidligere Røyken kommune drevet med prosjekt om barnas lek. Vi har med mye kunnskap skapt et lekemiljø som skal føre til bedre lek hos barna, som igjen kan være med på å fremme god psykisk helse.

Hos oss tar vi utgangspunkt i det barna interesserer seg for, og vi lager ulike lekesoner på avdelingene våre.

Vi vil sette spor