Barnas lekemiljø

De siste to årene har alle barnehagene i Røyken kommune drevet med prosjekt barnas lekemiljø. Vi har tilrettelagt for barnas lekemiljø for å skape bedre lek hos barna slik vi kan være med å fremme god psykisk helse.

VI vil sette spor