Informasjon

Barnehagens Samarbeidsutvalg (SU)
består dette barnehageåret av:
Foreldrerepresentantene:  Monica og Cathrine
Vararepresentanter:  Henriette og Linda
Personalrepresentantene: Janne og Nina L.
Daglig leder: Ingvild Hansen

MY KID
Barnehagen startet høsten 2019 å bruke MY KID som et kommunikasjonsverktøy mellom barnehagen og foreldre.
Appen kan lastes ned på alle telefoner eller man kan logge inn ved å gå på www.mykid.no

Informasjon om barn og foresatte:
Dere vil her få mulighet til å legge inn all informasjon om barnet og dere foresattes kontaktinformasjon. Vi ønsker at dere legger inn både navn og rolle. Her kan dere velge hva som skal være synlig for andre foreldre.
Det er også viktig at dere foresatte går inn på tillatelser og huker av.

Melding og mail:
I my kid app vil dere kunne sende sms og mail til barnehagen/ avdelingen som barnet går på.

Oversikt over hverdagen:
Her vil dere kunne se når barnet har sovet, om det trenger bleier eller skiftetøy. Og en liten oppsummering av dagen som har vært.

Fri/sykdom:
Når barnet skal ha fri eller er sykt går dere inn i kalenderen og huker av for grunnen til fraværet.

Kalenderen:
Det er i kalenderen dere må føre opp planlagt ferie, og dette må gjøres minst 2 uker før ferien begynner. Jul-, påske- og sommerferie har egne tidsfrister.
I kalenderen vil også aktiviteter ligge slik at dere har oversikt over hva som skjer.

Rammeplan for barnhagens innhold:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

Råd om språkstimulering

Nyttige og lett gjennomførbare råd som styrker språkstimuleringen hos barn.
Last ned: Råd om sprakstimulering.pdf


Rene hender

«Vaskebruksanvisning».
Last ned: Rene hender.pdf


Barnefoten

En informasjonsbrosjyre om barnefoten og barnesko, utarbeidet av Ergo- og fysioterapitjenesten i Røyken kommune.
Last ned: Barneskobrosjyre.pdf

Vi vil sette spor