Informasjon

Barnehagens Samarbeidsutvalg, SU:
Består dette barnehageåret av:
Foreldrerepresentantene: 
Vararepresentanter:  
Personalrepresentantene: Janne og Nina L.
Daglig leder: Ingvild Hansen

MY KID
Barnehagen har høsten 2019 startet å bruke MY KID som en kommunikasjons verktøy mellom barnehagen og foreldre.
Den kan lastes ned på alle telefoner eller gå inn på mykid.no

Informasjon om barn og foresatte:
Dere vil her få mulighet til å legge inn all informasjon om barnet og dere foresattes kontakt informasjon og velge hva som skal synes for andre foreldre.
Det er også viktig at dere foresatte går inn på tillatelser og huker av.

Melding og mail:
I my kid app vil dere kunne sende sms og mail til barnehagen/ avdelingen som barnet går på.

Oversikt over hverdagen:
Her vil dere kunne se når barnet har sovet, om det trenger bleier eller skiftetøy. Og en liten oppsummering av dagen som har vært.

Fri/sykdom:
Når barnet skal ha fri eller er syk går dere inn i kalenderen og huker av for grunnen til fraværet.

Kalenderen:
Det er her i kalenderen dere vil fra høsten 2019 før opp planlagt ferie ( jule, påske og sommerferien).
I kalenderen vil også aktiviteter ligge slik at dere har oversikt over hva som skjer.

Rammeplan for barnhagens innhold:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/


Informasjon om barnet

Dette er et skjema som gir oss i barnehagen nyttig informasjon om bl. annet; kontakttelefonnummer, hvem som kan hente, allergier……
Er det nye opplysninger siden sist dere leverte – Vær snill å skriv ut skjemaet, fyll det ut og lever det på avdelingen. Når det gjelder søsken, er det viktig at det blir levert ett skjema pr barn.
Last ned: Informasjon om barnet.pdf


Ønskeliste for varme og glade barn

Dette er en tipsliste om klær i barnehagen, spesielt når det begynner å bli litt kaldere.
Last ned: Varme og glade barn.pdf


Råd om språkstimulering

Nyttige og lett gjennomførbare råd som styrker språkstimuleringen hos barn.
Last ned: Råd om sprakstimulering.pdf


Rene hender

«Vaskebruksanvisning».
Last ned: Rene hender.pdf


Barnefoten

En informasjonsbrosjyre om barnefoten og barnesko, utarbeidet av Ergo- og fysioterapitjenesten i Røyken kommune.
Last ned: Barneskobrosjyre.pdf

Vi vil sette spor