Planer

Vi utarbeider månedsplaner for hver avdeling. Disse vil bli lagt ut i MyKid hver måned, sammen med et tilbakeblikk for måneden som har vært. Disse planene er ikke veldig detaljerte. Vi ønsker ikke å låse oss til en spesiell aktivitet på de ulike dagene, hvis barna faktisk har lyst til å gjøre noe helt annet enn hva vi voksne har sett for oss. Vi liker å kunne ta ting på sparket, og lar barna være med å medvirke der det er mulig. Så hvis det står at vi tar formingsaktivitet en dag, kan det hende vi går oss en tur isteden, hvis det er det barna ønsker, så får vi heller tilby formingsaktivitet en annen dag. Gjennom tilbakeblikket vil dere få informasjon om hva barna har opplevd i løpet av måneden.

Vi vil sette spor