Tigergutt

Nina L. og Bozena. har det pedagogiske ansvaret for disse barna.

Se på ansatte på hjemmesiden for nærmere presentasjon av alle våre ansatte.

Turdag/ Bråset

Vi har felles turdag på mandager. Her vil vi for eksempel gå til skogen, drar til biblioteket, ha aktiviteter på fotballbanen eller gå til ulike lekeplasser. I tillegg tar vi gjerne impulsive turer rundt om i nærmiljøet, for eksempel til kirken eller rundt i Røyken sentrum. Om vinteren går vi på ski, så snart forholdene tillater det.

Vi har et nært samarbeid med Bråset Bo- og omsorgssenter, der 5 førskolebarn sammen med en voksen besøker aktivitøren og beboerne, og gjør aktiviteter sammen.

Vi vil sette spor