Tigergutt

Vi har 12 Tigergutt- barn i alderen 3- 6 år, barnehageåret 2020/2021. 

På Tigergutt har Nina L og Nina T. det pedagogiske ansvaret, med hjelp fra Marthe.
Her jobber også Elaine og Carina.

Se på ansatte på hjemmesiden for nærmere presentasjon av alle våre ansatte.

Vi samarbeider godt om det pedagogiske opplegget, metodene og veien for å nå målet vil være tilrettelagt for barnets alder.

Turdag/ Bråset

Vi har felles turdag på mandager. Her vil vi for eksempel gå til skogen, drar til biblioteket, ha aktiviteter på fotballbanen eller gå til ulike lekeplasser. I tillegg tar vi gjerne impulsive turer rundt om i nærmiljøet, for eksempel til kirken eller rundt i Røyken sentrum. Om vinteren går vi på ski, så snart forholdene tillater det.

Vi har et nært samarbeid med Bråset Bo- og omsorgssenter, der 5 førskolebarn sammen med en voksen besøker aktivitøren og beboerne, og gjør aktiviteter sammen.

Vi vil sette spor