Tigergutt

Vi har 32 Tigergutt- barn i alderen 3- 6 år, barnehageåret 2019/2020. Vi har valgt å fordele oss på følgende måte:

Heffalomp ( 2016), Petter Sprett (2015) og Førskolebarna (2014) vil ha base oppe på Tigergutt.

Nina og Marthe T har det pedagogiske ansvaret for Førskolebarna.

Marte V og Cathrine  har det pedagogiske ansvaret for Heffalompene og Petter Sprettbarna.

Vi samarbeider godt om det pedagogiske opplegget, metodene og veien for å nå målet vil være tilrettelagt for barnets alder.

Til sist, men ikke minst, er vi stolte av våre flotte medarbeidere for Tigerguttbarna; Mette,Jannike. Noen av dem har fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere, eller har annen spennende arbeidserfaring. Se på ansatte på hjemmesiden for nærmere presentasjon av alle våre ansatte.

Turdag/ Bråset

Heffalomp og PetterSprett har turdag på tirsdager og Førskolegruppa Mandager. Her vil vi for eksempel gå til skogen, drar til biblioteket, ha aktiviteter på fotballbanen eller gå til ulike lekeplasser. I tillegg tar vi gjerne impulsive turer rundt om i nærmiljøet, for eksempel til kirken eller rundt i Røyken sentrum. Om vinteren går vi på ski, så snart forholdene tillater det.

Vi har et nært samarbeid med Bråset Bo- og omsorgssenter, der 5 barn ( førskolebarn og PetterSpretter) sammen med en voksen besøker aktivitøren og beboerne, og gjør aktiviteter sammen.

VI vil sette spor