Tigergutt

Vi har 15 Tigergutt- barn i alderen 3- 6 år, barnehageåret 2019/2020. Vi har valgt å fordele oss på følgende måte:

Heffalomp ( 2016), Petter Sprett (2015) og Førskolebarna (2014) vil ha base oppe på Tigergutt.

Nina og Marthe T har det pedagogiske ansvaret for Førskolebarna.

Cathrine  har det pedagogiske ansvaret for Heffalompene og Petter Sprettbarna.

Vi samarbeider godt om det pedagogiske opplegget, metodene og veien for å nå målet vil være tilrettelagt for barnets alder.

Til sist, men ikke minst, er vi stolte av våre flotte medarbeidere for Tigerguttbarna; Mette,Jannike. Noen av dem har fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere, eller har annen spennende arbeidserfaring. Se på ansatte på hjemmesiden for nærmere presentasjon av alle våre ansatte.

Turdag/ Bråset

Vi har felles turdag på onsdager. Her vil vi for eksempel gå til skogen, drar til biblioteket, ha aktiviteter på fotballbanen eller gå til ulike lekeplasser. I tillegg tar vi gjerne impulsive turer rundt om i nærmiljøet, for eksempel til kirken eller rundt i Røyken sentrum. Om vinteren går vi på ski, så snart forholdene tillater det.

Vi har et nært samarbeid med Bråset Bo- og omsorgssenter, der 5 barn ( førskolebarn og PetterSpretter) sammen med en voksen besøker aktivitøren og beboerne, og gjør aktiviteter sammen.

VI vil sette spor