Tigergutt

Vi har 12 Tigergutt- barn i alderen 3- 6 år, barnehageåret 2020/2021. 

Connie  har det pedagogiske ansvaret for Tigergutt.
Sammen med henne jobber også Nina L og Nina T.

Se på ansatte på hjemmesiden for nærmere presentasjon av alle våre ansatte.

Vi samarbeider godt om det pedagogiske opplegget, metodene og veien for å nå målet vil være tilrettelagt for barnets alder.

Turdag/ Bråset

Vi har felles turdag på mandager. Her vil vi for eksempel gå til skogen, drar til biblioteket, ha aktiviteter på fotballbanen eller gå til ulike lekeplasser. I tillegg tar vi gjerne impulsive turer rundt om i nærmiljøet, for eksempel til kirken eller rundt i Røyken sentrum. Om vinteren går vi på ski, så snart forholdene tillater det.

Vi har et nært samarbeid med Bråset Bo- og omsorgssenter, der 5 førskolebarn sammen med en voksen besøker aktivitøren og beboerne, og gjør aktiviteter sammen.

Vi vil sette spor