Tigergutt

Vi har 48 Tigergutt- barn i alderen 3- 6 år, barnehageåret 2017/2018. Vi har valgt å fordele oss på følgende måte:

Heffalompene (2014) og Førskolebarna (2012) vil ha base oppe på Tigergutt, mens Petter Sprettene (2013) vil ha base nede på Ole Brumm. Vi vil ha et tett samarbeid og være sammen i ulike grupper gjennom barnehageuken, både i inne- og utelek.

 

 

 

 

Nina har det pedagogiske ansvaret for Førskolebarna, og samarbeide med Cathrine, som starter sitt 3. år på barnehagelærerutdanningen.

Ingvild S. har det pedagogiske ansvaret for Petter Sprettene.

Tine har det pedagogiske ansvaret for Heffalompene.

 

Vi samarbeider godt om det pedagogiske opplegget, metodene og veien for å nå målet vil være tilrettelagt for barnets alder, og ha samme periodeplan og periodeskriv (der vi legger ut referat for perioden som har vært). En periode på henholdsvis fem uker dekker et fagområde fra rammeplanen, 2017.

Til sist, men ikke minst, er vi stolte av våre flotte medarbeidere for Tigergutt- barna; Mette, Marthe, Helena, Hanne, Elaine, Astrid og Henriette. Noen av dem har fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere, lærer eller har annen spennende arbeidserfaring. Se på ansatte på hjemmesiden for nærmere presentasjon av alle våre ansatte.

Turdag/ Bråset

Hver gruppe har en fast turdag i uken hvor vi for eksempel går til skogen, drar til biblioteket, har aktiviteter på fotballbanen eller går til en lekeplass. I tillegg tar vi gjerne impulsive turer rundt om i nærmiljøet, for eksempel til kirken eller rundt i Røyken sentrum. Om vinteren går vi på ski, så snart forholdene tillater det.

Vi har et nært samarbeid med Bråset Bo- og omsorgssenter, der 3 Petter Sprett og 2 Førskolebarna besøker aktivitøren Elin og beboerne, og gjør aktiviteter sammen.

 

Velkommen til oss!

Planleggingsdager

 Dato: 27.oktober
og 23. november
Tirsdag 2. januar
Torsdag 31. mai og fredag 1. juni

Go to top