Tigergutt

Vi har 28 Tigergutt- barn i alderen 3- 6 år, barnehageåret 2018/2019. Vi har valgt å fordele oss på følgende måte:

Petter Sprett (2014) og Førskolebarna (2013) vil ha base oppe på Tigergutt.

Nina har det pedagogiske ansvaret for Førskolebarna.

Marte V og Marthe T har det pedagogiske ansvaret for Petter Sprettbarna.

 

Vi samarbeider godt om det pedagogiske opplegget, metodene og veien for å nå målet vil være tilrettelagt for barnets alder. Vi vil dele barnehageåret inn i perioder på henholdsvis fem uker som dekker et fagområde fra rammeplanen, 2017 og vi jobber ut ifra årets tema, Hakkebakkeskogen. 

Til sist, men ikke minst, er vi stolte av våre flotte medarbeidere for Tigerguttbarna; Mette,Helena,Jannike. Noen av dem har fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere, lærer eller har annen spennende arbeidserfaring. Se på ansatte på hjemmesiden for nærmere presentasjon av alle våre ansatte.

Turdag/ Bråset

Petter Sprett har turdag på mandager og Førskolegruppa Onsdager. Her vil vi for eksempel gå til skogen, drar til biblioteket, ha aktiviteter på fotballbanen eller gå til ulike lekeplasser. I tillegg tar vi gjerne impulsive turer rundt om i nærmiljøet, for eksempel til kirken eller rundt i Røyken sentrum. Om vinteren går vi på ski, så snart forholdene tillater det.

Vi har et nært samarbeid med Bråset Bo- og omsorgssenter, der 5 Tigerguttbarn sammen med en voksen besøker aktivitøren og beboerne, og gjør aktiviteter sammen.

 

Velkommen til oss!

Planleggingsdager

 Dato:
Tirsdag 04.09
Onsdag 02.01
Torsdag og Fredag 23-24.05
Fredag 31.05

 

Go to top