Barnehagens samarbeidsutvalg, SU

Består dette barnehageåret av:

Foreldrerepresentantene:   Lisa Iversen Hjørund (mor til Vilja) og Hege Prestrud (mor til Marius).

Vararepresentanter: Tor-Erik Martinesen (far til Johannes) 

Personalrepresentantene: Nina Trøan Randen og Janne Haugen.

Daglig leder: Ingvild Hansen

 


 

Informasjon om barnet

Dette er et skjema som gir oss i barnehagen nyttig informasjon om bl. annet; kontakttelefonnummer, hvem som kan hente, allergier......
Er det nye opplysninger siden sist dere leverte (høsten 2014) - Vær snill å skriv ut skjemaet, fyll det ut og lever det på avdelingen. Når det gjelder søsken, er det viktig at det blir levert ett skjema pr barn.
Last ned: Informasjon om barnet.pdf


 

Ønskeliste for varme og glade barn

Dette er en tipsliste om klær i barnehagen, spesielt når det begynner å bli litt kaldere.
Last ned: Varme og glade barn.pdf

 


 

Råd om språkstimulering

Nyttige og lett gjennomførbare råd som styrker språkstimuleringen hos barn.
Last ned: Råd om sprakstimulering.pdf

 


 

Rene hender

"Vaskebruksanvisning".
Last ned: Rene hender.pdf

 


 

Barnefoten

En informasjonsbrosjyre om barnefoten og barnesko, utarbeidet av Ergo- og fysioterapitjenesten i Røyken kommune.
Last ned: Barneskobrosjyre.pdf

 


 

 

Planleggingsdager

 Dato:
Tirsdag 04.09
Onsdag 02.01
Torsdag og Fredag 23-24.05
Fredag 31.05

 

Go to top